خاصیت ضدسرطانی روغن زیتون

وی افزود : برگ درخت زیتون , بازکننده مجاری عروقی سطحی است و باعث پایین آمدن فشار خون می شود بدون آنکه اثر مضعف قلب داشته باشد و همچنین
برای آن اثر ضدقند و اوره خون نیز قائل شده اند و حالت برافروختگی را از بین می
برد. در طب سنتی معتقدند که جوشانده غلیظ برگ زیتون در رفع عوارض

 نقرس و رماتیسم موثر است و همچنین در پیشگیری از ارترواسکروز و تصلب شرایین موثر است و از بین برنده عفونتهای قارچی و یا عفونتهای ایجادشده از طریق مخمرها و همچنین در از بین بردن برخی کرمها نیز موثر است

 

/ 0 نظر / 17 بازدید